Liahof - kort historik

Fagereds sanatorium eller Liahemmet (ursprungligen benämnt Obbhults sanatorium efter den gård där det byggdes i Obbhult, Fagereds socken, i Falkenbergs kommun, i Hallands län) var en sjukvårdsinrättning.

Sanatoriet byggdes 1912-14 av Hallands landsting enligt Rudolf Langes ritningar, och öppnade i augusti 1914. Till detta sanatorium kom patienter för vård av tuberkulos. Det uppfördes på en skogbevuxen södersluttning några hundra meter från Lia station vid Falkenbergs järnväg som gick mellan Falkenberg och Limmared. År 1958 lades sanatorieverksamheten ner och Liahemmet blev ett vårdhem för långtidssjuka och lätt psykiskt sjuka fram till 1995.

Efter att byggnaden stått oanvänd i några år, köptes den av European Institute of Health and Education, en rörelse som står sjundedagsadventisterna nära. De sålde fastigheten 2003 till Fagereds Fastighets AB.

Vad som därefter skett är inte helt klarlagt, men 2006 köpte den norske affärsmannen Harald Lauritzen fastigheten och blev lurad efter att ha blivit visad falska intyg. Den stora utgiften som inte gav inkomster i motsvarande grad, drev honom i konkurs.

År 2011  köptes Liahemmet av Ästad Gård - som byggde om sanatoriet  till ett hotell/vandrarhem, kallat Lia Hof. Under hösten 2012 förvandlades den nyrenoverade anläggningen till en flyktingförläggning för asylsökande. Asylboendet stängdes ner 2017.

Maj 2018 - köptes Liahof av makarna Frantzich. Objektet renoverades på nytt.

Maj 2019 - välkomnades de första gästerna.